Thay đổi cách học của bạn!

Cá nhân hoá việc học của bạn trong mạng xã hội học tập

Dễ dàng - Hiệu quả - Tính tương tác cao

Ngoại Ngữ

Công Nghệ Thông Tin

Điện tử Viễn thông

Tải miễn phí ứng dụng cho Android & IOS

TOEIC

Free

2

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế.


96761 - Tiếng Anh CN CNTT

Free

29

Kỳ 20171 - Mã lớp: 96761 - Mã HP: IT3053 - Tên HP: Tiếng Anh CN CNTT


Introduction to Circuit Theory and Laboratory

Free

0

Introduction to Circuit Theory and Laboratory


Program Language Java

Free

0

Program Language Java


ISTQB

Free

0

International Software Testing Qualification Board


ISTQB

Free

0

International Software Testing Qualification Board


Mobile Computing

Free

0

Mobile Computing


Distributed System

Free

0

Distributed System


Essential of Management

Free

0

Essential of Management


Electronic Engineering

Free

0

Electronic Engineering


Science Research Methodology

Free

0

Science Research Methodology


Human – Computer Interaction

Free

0

Human – Computer Interaction


Basic Electrical Engineering

Free

0

Basic Electrical Engineering


Advanced Management

Free

0

Advanced Management


Linux and Open Source Software

Free

0

Linux and Open Source Software


Introduction to ICT

Free

0

Introduction to ICT


Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

0

HP IT4080 - Mã lớp: 97482


Hệ Phân Tán

Free

0

Hệ Phân Tán


Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

Free

0

Mã HP: IT4080 - Mã lớp: 97481


ITSS Software Development

Free

0

Kỳ 20171 - Mã HP: IT4945E - Mã lớp: 93265


Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Free

0

Mã HP: IT4945 - Mã lớp: 93338


Xem thêm

Introduction to Circuit Theory and Laboratory

Free

0

Introduction to Circuit Theory and Laboratory


Program Language Java

Free

0

Program Language Java


ISTQB

Free

0

International Software Testing Qualification Board


ISTQB

Free

0

International Software Testing Qualification Board


Mobile Computing

Free

0

Mobile Computing


Distributed System

Free

0

Distributed System


Essential of Management

Free

0

Essential of Management


Electronic Engineering

Free

0

Electronic Engineering


Science Research Methodology

Free

0

Science Research Methodology


Human – Computer Interaction

Free

0

Human – Computer Interaction


Basic Electrical Engineering

Free

0

Basic Electrical Engineering


Advanced Management

Free

0

Advanced Management


Linux and Open Source Software

Free

0

Linux and Open Source Software


Introduction to ICT

Free

0

Introduction to ICT


TOEIC

Free

2

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế.


Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

0

HP IT4080 - Mã lớp: 97482


Hệ Phân Tán

Free

0

Hệ Phân Tán


Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

Free

0

Mã HP: IT4080 - Mã lớp: 97481


ITSS Software Development

Free

0

Kỳ 20171 - Mã HP: IT4945E - Mã lớp: 93265


Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Free

0

Mã HP: IT4945 - Mã lớp: 93338


96761 - Tiếng Anh CN CNTT

Free

29

Kỳ 20171 - Mã lớp: 96761 - Mã HP: IT3053 - Tên HP: Tiếng Anh CN CNTT


Xem thêm

TOEIC

Free

2

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế.


96761 - Tiếng Anh CN CNTT

Free

29

Kỳ 20171 - Mã lớp: 96761 - Mã HP: IT3053 - Tên HP: Tiếng Anh CN CNTT


Introduction to Circuit Theory and Laboratory

Free

0

Introduction to Circuit Theory and Laboratory


Program Language Java

Free

0

Program Language Java


ISTQB

Free

0

International Software Testing Qualification Board


ISTQB

Free

0

International Software Testing Qualification Board


Mobile Computing

Free

0

Mobile Computing


Distributed System

Free

0

Distributed System


Essential of Management

Free

0

Essential of Management


Electronic Engineering

Free

0

Electronic Engineering


Science Research Methodology

Free

0

Science Research Methodology


Human – Computer Interaction

Free

0

Human – Computer Interaction


Basic Electrical Engineering

Free

0

Basic Electrical Engineering


Advanced Management

Free

0

Advanced Management


Linux and Open Source Software

Free

0

Linux and Open Source Software


Introduction to ICT

Free

0

Introduction to ICT


Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

0

HP IT4080 - Mã lớp: 97482


Hệ Phân Tán

Free

0

Hệ Phân Tán


Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

Free

0

Mã HP: IT4080 - Mã lớp: 97481


ITSS Software Development

Free

0

Kỳ 20171 - Mã HP: IT4945E - Mã lớp: 93265


Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Free

0

Mã HP: IT4945 - Mã lớp: 93338


Xem thêm

Tại sao nên chọn chúng tôi

Tính hiệu quả

Cá nhân hoá nội dung theo trình độ và kết quả của người dùng

Chất lượng

Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn

Tính tiện lợi

Học mọi lúc mọi nơi trên Web và trên di động (Android, iOs)

Tính tương tác

Trò chuyện, trao đổi trực tuyến giữa các học viên và với giảng viên

Phản hồi về chúng tôi