MENU

Kiến trúc máy tính IT3030, 2019-2020 HK1

Free

Includes lifetime access

Course Overview

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở về kiến trúc tập lệnh và tổ chức của máy tính, cũng như những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy tính.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

  • Tìm hiểu kiến trúc tập lệnh của các bộ xử lý cụ thể
  • Lập trình hợp ngữ trên một số kiến trúc
  • Đánh giá hiệu năng của các họ máy tính
  • Khai thác và quản trị hiệu quả các hệ thống máy tính
  • Phân tích và thiết kế máy tính

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *