MENU

Truyền nhiệt HE3023_1234

Free

Includes lifetime access

Course Overview

Học phần này
nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức
về cơ chế,
quy luật và phương pháp tính toán cho các phương thức truyền nhiệt cơ bản (như dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối
lưu, trao đổi nhiệt bức xạ) và các
phương thức truyền nhiệt kết hợp xảy ra trong thực tế (cả kỹ thuật và tự nhiên
như dẫn nhiệt kết hợp với đối lưu, đối lưu kết hợp với bức xạ, dẫn nhiệt – đối
lưu – bức xạ xảy ra đồng thời…).

Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho sinh viên vị
trí và vai trò của các bài toán truyền nhiệt trong tổng thể các bài toán về
tính toán, thiết kế, phân tích các hệ thống Nhiệt – Lạnh nói riêng, các hiện tượng
liên quan đến lĩnh vực Nhiệt – Lạnh trong tự nhiên nói chung. Nội dung này nhằm
giúp sinh viên bước đầu có kỹ năng phân tích để có thể ứng dụng các kiến thức
Truyền nhiệt trong việc tín toán, thiết kế và điều khiển vận hành các quá trình
và thiết bị nhiệt-lạnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *