MENU

Teachers

Trần Hoàng Hải

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Trần Hoàng Hải Phó Giám đốc, Trung tâm Mạng thông tin Giảng viên, Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Viện nghiên cứu
Read More

Hoàng Anh Việt

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Hoàng Anh Việt Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm Thạc sỹ khoa học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009) Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa
Read More

Trịnh Tuấn Đạt

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Trịnh Tuấn Đạt Giảng viên, Bộ môn Công nghệ phần mềm Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Trường Đại học Kỹ thuật Vienna, Áo, 2016) Thạc sỹ (Trường Đại học
Read More

Bùi Thị Mai Anh

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Bùi Thị Mai Anh Tiến sỹ, Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Pierre và Marie Curie, 2016) Thạc sỹ (Khoa học
Read More

Nguyễn Phi Lê

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Nguyễn Phi Lê Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản, 2019) Thạc sỹ (Công nghệ thông
Read More

Nguyễn Nhất Hải

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Nguyễn Nhất Hải Giảng viên, Bộ môn Công nghệ phần mềm Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, tự động và xử lý tín hiệu,  trường Đại học Bách khoa Grenoble,
Read More

Nguyễn Thanh Hùng

 • By:
 • Tháng Hai 12, 2020
 • Comments off
Nguyễn Thanh Hùng Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tiến sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại
Read More